• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com

مجموعه راهنما مشاور فضای کاملا هوشمند مشاوره ای است که در ابعاد مختلف مشاوره ای ازجمله: تحصیلی، نظام وظیفه، مهاجرت،اقامت،اعزام دانشجو، کسب و کارو تدریس خصوصی و جزوات آموزشی نفرات برتر و ... فعالیت خود را آغاز کرده است.و درحال حاضر با بهرگیری از اساتید و مشاوران مجرب آموزشی و با هدف کمک به تصمیم گیری صحیح در مورد مسائل عنوان شده فعالیت می نماید..

رنگ را انتخاب کنید