• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
تغییرات منابع کنکور 1400 تجربی نظام جدید

تغییرات منابع کنکور 1400 تجربی نظام جدید

جهت مشاوره درباره "تغییرات منابع کنکور 1400 تجربی نظام جدید" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

تغییرات منابع کنکور1400تجربی نظام جدید

 

سلام دوست راهنما مشاوری من خیلی خوشحالیم که امروز باز درخدمت شما هستیم .

تغییرات کنکور1400تجربی نظام جدید به نسبت تجربی نظام جدید 99چندان زیاد نبوده اما این تغییرات درکنار ناچیز بودن حائزاهمیت بسیار هستند وباید نسبت به آن ها آگاه بود .

تاکنون تصمیمی مبتنی بربرگزاری کنکور 1400 نظام قدیم گرفته نشده وخبرها حاکی از این است که  درسال 1400 ماتنها با یک کنکور وآن هم برای نظام جدید روبه رو هستیم که اهمیت آن را چند برابر کرده است.

 

برسی تغییرات کنکور نظام جدید نسبت به تغییرات نظام قدیم

 

این قسمت برای داوطلبانی قرارداده شده که درعرصه ی کنکور از تجربه ی بالاتری برخوردارهستند.

( پشت کنکوری ها )

از آنجایی که تنها یک دوره است که کنکور از دروس نظام جدید برگزار شده وداوطلبان کنکور نظام قدیم دیدگاه بازتری نسبت به این مسئله دارند توصیه ی ما به کنکوری های نظام جدید این است که ساده از کنار این مطلب عبور نکنید ..

 

نظام جدید یا نظام قدیم؟؟!!

 

قرارگیری دردوراهی شرکت در کنکور نظام جدید یا نظام قدیم ازآن دسته ازاغلب سوالاتی است که دراین دوسال متمادی ذهن داوطلبان پشت کنکوری  رابه خود درگیر کرده است ..

آخرین اخبار حاکی از آن است که درسال 1400 ماتنها بایک دفترچه ی سوال از دروس نظام جدید روبه رو خواهیم بود ودرحال حاضر تنوع دو سوالی وجود نخواهد داشت .

 

منابع کنکور سراسری 1400 نظام جدید رشته تجربی

 

تغییرات دروس عمومی کنکور نظام جدید نسبت به کنکور نظام قدیم

 

ادبیات فارسی

 

ما در ادبیات کنکور بایک سیر تنوع از مباحث روبه رو هستیم مباحثی همچون قرابت معنایی ،لغت واملا،تاریخ ادبیات وآرایه های ادبی وزبان فارسی .

قرابت معنایی وآرایه های ادبی از آن دسته از مباحثی هستند که داوطلب نیازی به یادگیری مطالب جدیدی ندارد وبه هرمیزانی که بتواند تمرین وتکرار خود را دراین زمینه بالاببرد قادرخواهد بود مهارت بیشتری درپاسخ دهی کسب نماید .

مشترک بودن 36درصد سوالات دونظام درکنکور98دلیلی براین مبنا می باشد .

تاریخ ادبیات، لغت واملا و زبان فارسی  ازآن دسته ازمباحثی هستند که دست خوش تغییرات شده اند .میزان تغییرات دراین مباحث باسیرنزولی به نسبت نظام قدیم روبه رو بوده ولی حتما باید منابع نظام جدید ازاول مطالعه شود .

در این میان تاریخ ادبیات مبحثی است که شکل جدیدی از آن درادبیات فارسی رونمایی شده  که این تغییرات که درادبیات نظام قدیم به معرفی نویسنده واثرپرداخته شده بود دیگربه شکل قبل درکتاب های نظام جدید وجود ندارد وحذف شده است .لازم به ذکراست که بااعمال این تغییرات میزان اهمیت وتوجه به این مبحث کمترشده به گونه ای که مادرکنکورنظام جدید تنهابایک سوال ازاین مبحث روبه رو بودیم .

جدااز بحث تاریخ ادبیات ، زبان فارسی ازآن گروه از مباحث است که تغییرات آن باسیری نزولی همراه بوده وبین هردونظام امتحانی مشترک است مانند :جملات چند جزئی ،جمله ،هسته ووابسته ها ،حروف ربطی ،حرف های اضافه ونقش های تبعی .

توصیه ی ما به شما راهنما مشاوری عزیز این است که برای تقویت زبان فارسی خود توجه خود را برروی بخش های گروه های اسمی ، وابسته ها وانواع واژه های ساده ،مشتق ومشتق مرکب بیشتر نمایید.تک واژه ها  و واژه ازآن دسته از مباحثی هستند که حذف شدند ومبحث ویرایش به طور تقریبی دیگر درنظام جدید جایگاهی ندارد .بخش هایی مانند کلمات هم آوا  ،جناس تام وناقص باتغییر نام خود درجهت همسان وغیر همسان از خود رونمایی کردند .

 

عربی

 

با نگاهی گذرا به سوالات عربی دونظام شاید متوجه تغییرات خاصی درآن نشوید اما حقیقت نشان از این دارد که رویکردها درکتاب نظام جدید  برخلاف نظام قدیم که تاکیید بر روی قواعد بود  به سمت مفاهیم ،ترجمه ودرک مطلب رفته به همین دلیل ما درعربی نظام جدید شاهد حذفیاتی درزمینه ی اعراب ،اعلال ،مفعول فیه ،تمییز ،منادا ،معتلات وکاهش منصوبات هستیم .

باقیاس عربی نظام جدید ونظام قدیم درکنکور 98 متوجه می شویم که 28 درصد سوالات  (7سوال ) مشترک بوده وجزئیات آن به شرح زیر است :

 

ترجمه: 9 تست نظام جدید و 5 تست نظام قدیم

تعریب : 1 تست نظام جدید و2 تست نظام قدیم

درک مطلب: 4 تست نظام جدید و4 تست نظام قدیم

تحلیل صرفی: 3 تست نظام جدید  و3 تست نظام قدیم

تشکیل:  1 تست نظام جدید و2 تست نظام قدیم

قواعد: 7 تست نظام جدید و8 تست نظام قدیم

 

تغییرات منابع کنکور سراسری تجربی 1400 نام جدید

 

دین وزندگی

 

ازجمله شاخصی ترین تغییری که دردین وزندگی نظام جدید به چشم می خورد مربوط به تعداد دروس می باشد که با کاهش 8 درس تا حدودی کارشما داوطلب گرامی را راحت تر می کند .

دردین وزندگی نظام جدید 12 درس مربوط به سال دهم ،12درس مربوط به سال یازدهم و10 درس مربوط به سال دوازدهم است درحالی که درنظام قدیم 16درس مربوط به دروس سال دوم، 16درس مربوط به سال سوم و10 درس مربوط به سال پیش دانشگاهی می باشد .

باید دقت شود تک تک واژه ها وکلمات  بکاربرده شده درکتاب دین وزندگی بسیار حیاتی وتاثیرگذاردر درستی ونادرستی تست ها می باشد به همین دلیل است که باید منابع نظام قدیم را به طورکامل کنار گذاشت وبه منابع نظام جدید روی آورد . تغییراتی در درقالب  تدریس این کتاب ارائه شده که نمونه ای از آن آوردن آیات همراه بامتون مرتبط بادروس است که سبب افزایش فهم مطالب شده است. درس دین وزندگی هم ازنمونه دروسی است که دارای 7  سوال مشترک در کنکور 98 بوده  است که از 25 سوال این درس درکنکورنظام جدید  11 سوال دربخش آیات ، 9سوال ازمتون و5 سوال از احادیث طرح شده است . دراین میان ما محدود سوالاتی راهم داشتیم که به صورت دوبخشی یا سه بخشی طرح شده بودند که تعداد آن ها به 11 مورد می رسید .طرح سوال از مقدمات دروس از جمله طرح سوالاتی بود که داوطلبان را با چالش روبه رو کرده بود ولی درنتیجه ی تمام این قیاس ها استاندارد بودن سوالات نسبت به سال قبل بیشتر به چشم می خورد.

 

زبان انگلیسی

 

تغییرات اعمالی در درس زبان انگلیسی بسیار جزئی بوده و با کاهش حجم مطالب همراه بوده است . بودجه بندی کنکور نظام قدیم  6 درس سال سوم ،10 درس در سال پیش دانشگاهی را شامل میشد اما موارد مشاهده شده دربودجه بندی نظام جدید 4 درس برای سال دهم ودراجتماع 6 درس برای سال یازدهم ودوازدهم رادربرمی گیرد .

هردونظام از  نظر سطح بندی قواعدی دریک مقطع آموزشی قرار دارند اما نظام جدید از نظر دایره ی واژگان گسترده تراست واصطلاحات روزمره نیز درکتاب نظام جدید به چشم می خورد .

 

تغییرات دروس اختصاصی تجربی نظام جدید نسبت به نظام قدیم

 

ریاضی

 

درس ریاضی از جمله دروسی است که ما در آن با کاهش حجم تقریبا چشمگیری از مباحث روبه رو هستیم !!!

خبرخوب ما برای راهنما مشاوری های داوطلب کنکور نظام قدیم از این قرار است که اگر شما به عنوان یک دواطلب کنکور نظام قدیم از مهارتی عالی و والا در ریاضیات برخوردارهستید در کنکور نظام جدید شما می توانید شاهد سوالاتی به نسبت منطقی تر و استاندارد تر از کنکور نظام قدیم باشید به عنوان مثال مباحثی همچون انتگرال ،دنباله وماتریس به طور کامل حذف شده وبخش های سخت ازقبیل کاربرد مشتق وهندسه فضایی وبخش اعظمی از مثلثات که از آن دسته از مشکل برانگیز ترین مباحث برای داوطلبان تجربی نظام قدیم بود به حذفیات پیوسته وچیزی از آن باقی نمانده است .

اگردرس ریاضی را به طور کامل مورد برسی قرار دهیم کتب ریاضی نظام جدید روی مباحث معادلات وتابع  وحد واستوارشده است واز جالب ترین نکاتی که می توان به آن اشاره کرد این است که ما درکنکورنظام جدید چیزی تحت عنوان کتاب هندسه نداریم ومطالب مرتبط به آن دردروس سه پایه به صورت تلفیقی قرار داده شده است .

چیزی که درکنکور 98 دربحث ریاضیات به چشم می خورد مشترک طرح سوال شدن بین دونظام است .دراین حوزه بودجه بندی ها نیز دچار تغییراتی شده اند که باعث شده است ریزنکات تاکیدی درسال های قبل در کنکور تجربی نظام قدیم وجدید امسال درحاشیه قرار بگیرند که یکی از بهترین مثال ها دراین باره کمرنگ شدن تعداد سوالات تابع  کنکور است.درقیاس سطح بندی سوالات می توان به این نکته اشاره کرد که 15 درصد سوالات چالشی زمانبر وسخت بودند و70 درصد سوالات دارای سطحی متوسط که ساده بودن سطح این سوالات در داوطلبان نظام جدید بیشتر به چشم می خورد .

 

زیست شناسی

 

در میان بچه های تجربی بیشترین دغدغه درارتباط با تغییرات درس زیست شناسی است.یکی از عجیب ترین مطالبی که هنگام مطالعه ی دروس زیست شناسی به چشم می خورد استفاده ی مداوم وافراطی از کلمات فارسی می باشد به طوری که درابتدا فهم مطالب را دشوار کرده اما باحل تست ومطالعه ی مستمر به خوبی وبه بهترین صورت می توان این چالش را پشت سر گذاشت .

درکتب زیست شناسی نظام جدید تامین اکسیژن وموادمغذی قلب به فصل گردش مواد افزوده شده اند وفصل هایی از قبیل انواع روش های تنفس در جانوران ،جزئی نگری ،نگرش بین رشته ای ،اخلاق زیستی ،فناوری نوین زیست شناسی ،خدمات بوم سازگان وهمین طور تامین انرژی های تجدید پذیر ،وزن مناسب وتوده ی بدنی ،نایدیسی نیز افزوده شده اند .ما درکتاب زیست شناسی نظام قدیم شاهد 30 فصلی بوده ایم که این مقدار در کتاب زیست شناسی نظام جدید به 24 فصل کاهش پیدا کرده است واین کاهش حجم مطالب وفصل ها سبب شده است از سختی مطالب نیز کاسته شود.

 

فیزیک

 

کاهش حجم اعظمی هم در درس فیزیک مشاهده می شود که این همان عاملی است که سبب می شود دیگر شاهد پیچیدگی های تست های نظام قدیم نباشیم یکی از فصل های محذوفی که می توان نام برد بخش نور، آینه وعدسی می باشد .

مباحثی همچون امواج الکترومغناطیس نوسان ،موج وصوت کم حجم ترشدندو بخش مدارها باساده تر شدن چهره ی جدیدی را از خود رونمایی کردند.

شکاف هسته ای وگداخت هسته ،سقوط آزاد،حرکت دایره ای وتداخل امواج از آن دسته از مباحثی هستند که از کتاب فیزیک نظام جدید تجربی حذف شده اند اما درکتاب فیزیک نظام جدید ریاضی همچنان وجود دارند .

مدلسازی فیزیک ،سازگاری یکاها،تخمین مرتبه ی بزرگی ،حرکت براونی ،اصل ارشمیدس وشار از آن ناگفته هایی هستند که به سرفصل های کتاب نظام جدید اضافه شدند بیشتر جنبه ی حفظی دارند.اما دراین میان می توان حذف عجیبی رادرکتاب فیزیک نظام جدید مشاهده کرد که بیشتر جنبه ی ریشه ای وپایه ای دارد وبرای یادگیری اغلب فصل ها پیش نیاز است ودانش آموز نیازدارد تا با مطالب آن ها آشنا شود وآن چیزی جز فصل اندازه گیری وبردار نیست .درکنکور نظام جدید 27 سوال مشترک بین دونظام دیده میشد که طبیعتا سطح آن سوالات برای داوطلبان نظام قدیم آسانتر به حساب می آمد .

 

شیمی

 

رویکرد کاربردی در کتاب شیمی نظام جدید بیشتربه شکل جنبه ی مفهومی وحفظی طراحی شده که همین موضوع باعث می شود مسئله دیگر محوریت قرار نگیرد .اگر دامنه ی دید خود را وسیع تر کنیم متوجه می شویم مباحث سختی که در کتاب شیمی نظام قدیم وجود دارد دیگر در کتب شیمی نظام جدید به چشم نمی خورد وبا کاهش حجم همراه بوده است.نحوه ی تشکیل عناصر ،غنی سازی ایزتوپ ها ،هوای مایع ،کاربرد های شیمی سبز و..جز مطالب حفظی وکاربردی تری هستند که به کتب نظام جدید افزوده شده اند وتعدادواکنش های حفظی ومبحث شیمی آلی از آن بخش هایی هستند که رویکرد وهدف کتاب نظام جدید نسبت به این موضوعات تغییر کرده است .درکتب نظام قدیم اغلب فصل ها جنبه ی موضوعی داشتند ولی کتاب نظام جدید دیگر این پارامتر هارا شامل نمی شود ومفاهیم را پراکنده کرده است به گونه ای که استوکیومتری که درفصل های 1و2 دهم مشاهده می شد وبخش ترکیب آن بامحلول ها که در سال سوم بود به فصل 3دهم انتقال یافته است . این تغیرات هم باتوجه به ظاهر بدشان اینقدرها هم آزاردهنده نیستند وازشما درهنگام مطالعه رفع کسالت می کنند .

نکته ی قابل توجه این است که درکنکور 98تمام معادلات الزامی به داوطلب داده شده بود درصورتی که درنظام قدیم داوطلب می بایست در ابتدای فصل یک شیمی معادلات را آموزش می دیدند وبعد اقسامی از آن ها هماند سوختن ،ترکیب وتجزیه را برسی می کردند ومورد حفظ قرار می دادند که گویا دیگر  در نظام جدید مورد نیاز نیست وتمام این مطالب هشداری براین است که دانش آموزان متوسط وضعیف نظام قدیم در درس شیمی قادر خواهند بود با یک برنامه ریزی بهتر شاهد نتیجه ای عالی تر باشند.یکپارچگی وشباهت سوالات ونزدیکی بین دونظام تاحدودی دربقیه ی سوالات رعایت شده است .نتیجه کلی این است که سوالات هردونظام سطحی متوسط رو به سخت داشتند ومیزان سختی آن ها در یه سطح بوده است .

 

زمین شناسی

 

در نظام جدید حجم کتاب به شکل مشهودی کاهش پیدا کرده است به طوری که داوطلبان در کنکور نظام قدیم  می بایست کتاب  سوم وپیش دانشگاهی ودر مجموع 19 فصل را مطالعه کنند به طوری که در نظام جدید فقط در سال یازدهم زمین شناسی را داریم که در کل دارای 7 فصل است که سهولت این مباحث نسبت به نظام قدیم بیشتر است .اگر شما راهنما مشاوری عزیز قصد ادامه ی تحصیل در زیرگروه های دو را دارید پس نباید زمین شناسی را فراموش کنید .مباحثی همچون کهکشان راه شیری ،انرژی زمین گرمایی ذخایر زمین و..از آن دسته از مباحثی هستند که دردونظام مشترک هستند .درس زمین شناسی بین دروس اختصاصی کنکور تجربی کمترین تعداد ودرصد سوالات رابه خود اختصاص داده بود که 7تا ی این سوالات قابل پیش بینی بود  وسطح سوالات هردونظام متوسط ارزیابی شده وسوالات چالشی در این درس وجود نداشته است .

دوست راهنما مشاوری من دراین مقاله سعی کردیم تاحدودی تغییرات منابع کنکور تجربی نظام جدید 1400 را به طور جزئی مورد برسی قرار دهیم اما راهنما مشاوری عزیز همیشه به یاد داشته باش که کاهش فصول وحجم مطالب در کنارداشتن  لبخند رضایت برای شما می تواند بامحدودیت های زیاد طراحان سوال تبدیل به عاملی برای جزئی و سخت تر طرح شدن سوالات شود بنابراین دراین رقابت شدید هیچگاه دست از تلاش برای رسیدن به اهدافتان برندارید آرزوی بهترینها برای شما راهنما مشاوری عزیز.

منتظر مقالات مفیدتر وکاربردی تر از ما درسایت راهنما مشاور باشید :)..

 

 

نویسنده : نگار محمودی

جهت مشاوره درباره "تغییرات منابع کنکور 1400 تجربی نظام جدید" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: کنکور سراسری 1400 نظام جدید، منابع کنکور تجربی نظام جدید، تغییرات منابع کنکور تجربی 1400، کنکور سراسری نظام جدید و نظام قدیم، تغییرات کنکور نظام جدید

نظرات ارسال شده

محنا – 1399/8/7 - 08:27:42 قبل از ظهر

سلام استاد
تشکر بابت آموزش ها و مطالب خوبتون

با اجازه مطلبتونو در وبلاگم بازنشر دادم

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید