• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com

شرایط استخدام پرستار در منزل در شهر اصفهان

خدمات پرستاری در منزل ازجمله خدمات نوین نظام سلامت در ایران و کشور های مختلف جهان است که در سالهای اخیر با مجوزهای رسمی وزارت بهداشت در مراکز هوم کر (home car) ارائه می شود.

خدمات پرستاری در منزل در شهر اصفهان

با توجه به شرایط زندگی در قرن حاظر و پیچیدگی ها و دشواری های توامان با مسائل اجتماعی و ترافیک شهری و به دنبال آن، آلودگی های هوا بروز برخی از بیماری های شایع و مضمن را برای سالمندان و کودکان به همراه داشته است.

شرایط جدید کسری خدمت پدر بعد از قطعنامه

گرفتن کسری خدمت سربازی از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی و ابندای جنگ تحمیلی عران علیه ایران یکی از پر بحث ترین چالش های پیش روی سربازان بوده است. لذا اهمیت این موضوع بقدری حیاتی می باشد که سربازان در حین خدمت و حتی مشمولین حاضر هستند راه چندین روزه و یا چندین ساعته را تا محل خدمت پدر طی کرده و برای کسری منطقه پدر هرچند 1 ماه یا کمتر، اطلاع کسب کرده و یا اقدام به اخذ آن نمایند.

شرایط ثبت نام دوره مربیگری مهد کودک در سال ۱۴۰۲

دوره مربیگری مهد کودک به صورت دو دوره تئوری و عملی برگزار می گردد. در پایان این دوره بعد از آموزش های عمومی و تخصصی از هنرآموزان و شرکت کنندگان در این دوره آزمون پایان دوره به عمل آمده وبه قبول شوندگان کارت و گواهی معتبر مربیگری مهد کودک اهدا می گردد.

شرایط طلاق توافقی زوجین در سال ۱۴۰۱

شرایط و قوانین طلاق توافقی و مراحل انجام طلاق در سال ۱۴۰۱

سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه

كاركنان رسمي آزمايشي - پيماني - قراردادي (كار معين / مشخص / مشاغل كارگري / پزشك خانواده و بيمه روستايي )- طرح عمراني . تبصره١ : در خصوص فرايند تبديل وضعيت كاركنان شركتي و نحوه ارسال مدارك اين كاركنان متعاقبا" اطلاع رساني خواهد گرديد . تبصره ٢ :اين كاركنان بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال ١٤٠٠ كشور . تا تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٩٩ و قبل از آن با موسسه قرارداد داشته و يا براي ايشان حكم كارگزيني صادر شده و هم اكنون در حال خدمت باشند. ٢ .كاركنان مشمول ايثارگر: -همسران و فرزندان جانبازان ٢٥ %و بالاترجانبازان -همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ٦ ماه حضور در جبهه بصورت داوطلبانه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه .۳ .  فرزندان آزادگان كمتر از يكسال همسر و فرزندان آزادگان داراي يكسال و بالاي يكسال اسارت آزادگان همسر و فرزند شهدا ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر شهيدفرزندان جانباز زير ٢٥%

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سال ۱۴۰۲

شرایط طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی و قراردادی در سال ۱۴۰۱

کسری خدمت مناطق عملیاتی

با اعلام شرایط جدید مناطق جنگی و عملیاتی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب آن از سوی  مجلس شورای اسلامی در سال  1401 شرایط استفاده از مزایا و امتیازات آن نیز تغییر کرد. از جمله تغییرات در استفاده از مناطق عملیاتی در بازه های زمانی قبل از شروع جنگ و بعد از آن (بعد از قطعنامه) می باشد.

شرایط جدید ایثارگری مناطق عملیاتی بعد از قطعنامه سال ۱۴۰۲

با توجه به اخبار جدید اعلامی از سوی خبرگزاری ها مبنی بر تغییرات مناطق عملیاتی و جنگی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۲ و همچنین تصویب ان از سوی مجلس شورای اسلامی، خیلی از رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل کن قبلا موفق به گرفتن کارت ایثارگری یا امتیازات ایثارگری نبودند در حال حاضر می توانند نسبت به دریافت امتیازات ایثارگری یا کارت ایثارگری اقدام نمایند.

شرایط استفاده از امتیازات مناطق عملیاتی و جنگی در سال ۱۴۰۲

ایثارگری و رزمنده گی برای افرادی اطلاق می گردد که در سالهای زمان جنگ و حتی قبل و بعد از آن در جنگ و یا در شرایط جنکی و درگیری حضور بعمل آوره و با دشمن و یا حتی منافقین جهاد نموده اند.

رنگ را انتخاب کنید