• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com

شرایط طلاق توافقی زوجین در سال ۱۴۰۱

شرایط و قوانین طلاق توافقی و مراحل انجام طلاق در سال ۱۴۰۱

سابقه حضور در جبهه بعد از قطعنامه

كاركنان رسمي آزمايشي - پيماني - قراردادي (كار معين / مشخص / مشاغل كارگري / پزشك خانواده و بيمه روستايي )- طرح عمراني . تبصره١ : در خصوص فرايند تبديل وضعيت كاركنان شركتي و نحوه ارسال مدارك اين كاركنان متعاقبا" اطلاع رساني خواهد گرديد . تبصره ٢ :اين كاركنان بايد در زمان تصويب قانون بودجه سال ١٤٠٠ كشور . تا تاريخ ٢٦ / ١٢ / ٩٩ و قبل از آن با موسسه قرارداد داشته و يا براي ايشان حكم كارگزيني صادر شده و هم اكنون در حال خدمت باشند. ٢ .كاركنان مشمول ايثارگر: -همسران و فرزندان جانبازان ٢٥ %و بالاترجانبازان -همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل ٦ ماه حضور در جبهه بصورت داوطلبانه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه .۳ .  فرزندان آزادگان كمتر از يكسال همسر و فرزندان آزادگان داراي يكسال و بالاي يكسال اسارت آزادگان همسر و فرزند شهدا ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر شهيدفرزندان جانباز زير ٢٥%

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران سال ۱۴۰۲

شرایط طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی و قراردادی در سال ۱۴۰۱

کسری خدمت مناطق عملیاتی

با اعلام شرایط جدید مناطق جنگی و عملیاتی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب آن از سوی  مجلس شورای اسلامی در سال  1401 شرایط استفاده از مزایا و امتیازات آن نیز تغییر کرد. از جمله تغییرات در استفاده از مناطق عملیاتی در بازه های زمانی قبل از شروع جنگ و بعد از آن (بعد از قطعنامه) می باشد.

شرایط جدید ایثارگری مناطق عملیاتی بعد از قطعنامه سال ۱۴۰۲

با توجه به اخبار جدید اعلامی از سوی خبرگزاری ها مبنی بر تغییرات مناطق عملیاتی و جنگی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۲ و همچنین تصویب ان از سوی مجلس شورای اسلامی، خیلی از رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل کن قبلا موفق به گرفتن کارت ایثارگری یا امتیازات ایثارگری نبودند در حال حاضر می توانند نسبت به دریافت امتیازات ایثارگری یا کارت ایثارگری اقدام نمایند.

شرایط استفاده از امتیازات مناطق عملیاتی و جنگی در سال ۱۴۰۲

ایثارگری و رزمنده گی برای افرادی اطلاق می گردد که در سالهای زمان جنگ و حتی قبل و بعد از آن در جنگ و یا در شرایط جنکی و درگیری حضور بعمل آوره و با دشمن و یا حتی منافقین جهاد نموده اند.

طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در مناطق عملیاتی سال ۱۴۰۲

شرایط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان رزمنده در مناطق جنگی و عملیاتی بر اساس دستور العمل سال ۱۴۰۰

ثبت نام رشته مهمانداری هواپیما بدون آزمون سال 1401

شرایط و مدارک ثبت نام بدون آزمون کاردانی حرفه ای رشته مهمانداری هواپیما در سال 1400

انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی سال 1400

شرایط انتخاب رشته کنکور سراسی 1400 و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی 1400

شرایط معافیت پزشکی صافی کف پا

معافیت صافی کف پا از جمله انواع معافیت ها به شمار می رود که از ابتدای معافیت پزشکی خیلی از مشمولان خدمت سربازی و سربازان وظیفه را درگیر کرده است که الان هم قابل اجرا بوده و هر دوره خیلی از مشمولان و سربازان از این طریق توانسته اند معافیت بگیرند.

رنگ را انتخاب کنید