• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
شرایط کار در سلیمانیه عراق

شرایط کار در سلیمانیه عراق

جهت مشاوره درباره "شرایط کار در سلیمانیه عراق" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

شرایط جدید کاردر سلیمانیه عراق

 

معرفی کشور عراق :

 

عراق یکی از کشور های همسایه نزدیک ما ایرانیان می باشد که  با سه کشور سوریه ترکیه و ایران از مرز نزدیکی برخوردار است. و در ارتباط با رابطه سیاسی و اقتصادی با ایران باید بگوییم یکی از همپیمانان قوی از جهات مختلف محسوب می شود.

شرایط کار در سلیمانیه عراق

 

بهترین شهرهای عراق از نظر پیشرفت:

 

عراق یکی از کشور های در حال توسعه می باشد که مثل ایران در سالهای اخیر پیشرفت های چشگیری را شاهد بوده است .کشور عراق دارای شهر های زیادی می باشد که عقلیت های مختلف و فرقه های مختلف را شامل می شود. مذهب اغلب این کشور شیعه می باشد ولی سرشماری های نشان داده است که در دو سال اخیر مذهب اهل تسنن نیز نصفی از مردم این کشور را پوشش می دهد.

ولی کشور عراق معروف است که یک کشور چند اقلیتی. چراکه فرقه های مختلف در ان در حال زندگی می باشند.

کار در کردستان عراق

 

کردستان عراق:

 

خب حال می پردازیم به معرفی کردستان عراق .کردستان عراق برای خیلی از ایرانیان مجهول است. حال ما می خواهیم این ابهام ار از ذهن مردم رفع کنیم. پس شمارا دعوت می کنیم تا آخراین مقاله همراه ما باشید.

کردستان یکی از شهرهای پرجمعیت عراق بود که همانطور که از اسمش مشخص است صرفا اهالی کرد نشین را در خود جای داده است و برای مردمان کرد نشین کشور ما یکی از شهرهای محبوب به حساب می آید.کردستان  از سال ۱۹۹۱ میلادی خود را کشور مستقلی نامید و از سلطه عراق بیرون آمد و الان به صورت خود مختاراز دولت مرکزی عراق  می باشد. و همین عامل کافی است که وضعیت اقتصادی کردستان بهتر از دیگر شهرهای عراق باشد.

 

شناخت عمومی کشور عراق  

 

آب و هوای عراق به غیر از مناطق کوهستانی شمال آن گرم و خشک ا ست. نفت گاز،گوگرد، ف سفات، آهن، سنگ آهک از جمله منابع طزیعی اصلی عراق هستند. ذخیره نفتی این کشور بالغ بر ۱۵۰ میلیارد بشکه است که در جهان عرب پس از عربستان سعودی  در رتبه دوم قرار دارد که حدود ۶۵ درصد از این منابع در منطقه جنوب عراق واقع است. و ذخایر گازی عراق حدود ۵ / ۲ درصد ذخایر گاز دنیاست.

دین اکثریت مردم کردستان مسلمان و مذهب آنها سنی می باشد.

تعداد جمعیت کردستان عراق حدود ۵ میلیون نفر گزارش شده است که از اقلیت های مختلفی همچون کرد ، آشوری، ترکمن، کلدانی، عرب، ارمنی ها و… هستند.

واحد پول کردستان عراق دینار است 

 

کردستان عراق دارای شهرهای  پرجمعیت اربیل و سلیمانیه است. که شهر زیبای اربیل بعنوان پایتخت این کشور به حساب می آید.

 

وضعیت قومی  نژادی و مذهبی


در تقسیم بندی عراق به لحاظ قومی و نژادی، بر روی تقسیم بندی زیر توافق بیشتری وجود دارد: ۸۰ – ۷۵ درصد عرب )بزرگترین گروه قومی(، ۲۰ – ۱۵ درصد کرد )دومین گروه بزرگ قومی( و بقیه که حدود ۵ درصد جمعیت را شامل میشوند شامل ترکمنها، آ شوریها، یهودیها، یزیدیها و صابهی ها هستند. عربها از نژاد سامی، کردها از نژاد آریایی و ترکمنها از نژاد ترک آسیای مرکزی هستند.

در منابع گوناگون، ن سزت م سلمانان به کل جمعیت عراق ۹۷ در صد ا ست و ۳ در صد بقیه نیز شامل مسیحیان و پیروان دیگر ادیان از جمله یهودیان، یزیدیها، و صابهین میشود. حدود ۷۰ درصد از م سلمانان را شیعیان و کمتراز ۳۰ درصد را سنیها تشکیل میدهند.

عربهای شیعه:

عراق اگر چه گاهوارة تشیع و در برگیرندة فضاهای مقدس زیارتی شیعیان است، ولی شیعه علی رغم وزن جمعیتی خود همواره به لحاظ سیاسی در اقلیت بوده است. به جز دوران حاکمیت آل بویه در قرن چهارم، شیعیان عراق همواره تحت سلطه قدرتهای سیاسی و سنی حاکم بر بغداد می زیستند. شیعیان علیرغم وزن جمعیتی خود در همة دوران حکومتی عثمانی، هاشمی، انگلیسی ها، ملیگراها، کمونیستها و بعثیها به فراموشی سپرده شده بود. با این حال شیعیان امروزه بزرگترین گروه مذهبی عراق هستند که اکثریت کل جمعیت عراق را تشکیل میدهند. آنچه از شواهد و گزارشها برمیآید و با انتخابات برگزار شده پس از ا شغال عراق تو سط آمریکا در سال ۲۰۰۵ که به تأیید ر سیده، میتوان میزان جمعیت شیعیان را حدود ۷۰ در صد جمعیت کل کشور تخمین زد. برا ساس برخی پیش بینی ها نرخ رشد جمعیت شیعیان در دو دهة آینده تا سال ۲۰۳۰ از ایران بیشتر میشود. از نظر پراکندگی جمعیت، شیعیان عراق عمدتاً از جنوب کشور گرفته تا مرکز، یعنی در پرجمعیتترین بخش کشور زندگی میکنند.
 

عربهای سنی:

عربهای سنی به رغم در اقلیت بودن، بر حیات سیاسی و اجتماعی عراق از گذشته های  دور و با حمایت دولت عثمانی، استیلا یافته اند. این مطلب زمانی جالب توجه و تعمّق بیشتر خواهد بود که با توجه به آمارهای مختلف، میزان جمعیت عربهای سنی عراق بین ۱۵ تا ۲۰ در صد کل جمعیت این ک شور ا ست. از نظر جغرافیایی، آنان در بخش شمالی، شمال غربی، غرب و مرکز ک شور تمرکز یافتهاند و گروههای قزیلهای عربِ جلگة غربی و رو ستاهای عرب نشین مناطق شمالی رود دجله و فرات را شامل میشوند.
سایر افراد جامعة عرب سنی تقریزاً همه شهرن شیناند و در شهرهای کوچک و بزرگ ا ستانهای مرکزی و شمالی سکونت دارند. شمار قابل توجهی نیز در شهرهای جنوبی زندگی میکنند. سه ا ستان نینوا، الانزار و صلای الدین مراکزاصلی عربهای سنی نشین هستند.
 

کردها:

سومین گروه عمدة جمعتی عراق هستند .ک ردها بین 20 – 15 درصد از جمعیت عراق را تشکیل میدهند و در مناطق شمالی و شمال شرقی عراق، و در استانهای سلیمانیه، اربیل، دهوک و کرکوک ساکن هستند. همچنین درگسترة منطقهای از اطراف کرکوک و امتداد آن به سمت شرق تا خانقین، کردهای فیلی 1 زندگی میکنند که شیعه مذهب هستند. اصولا پیوند و همزیستی کردها، قزیلگی است. قزایلی چون هِرکی، سحورچی و زیزاری توانسحتهاند هنوز هم پیوستگی بدوی سنتی خود را حفظ کنند. این پیوستگی بعد از فروپاشی عراق، به منظور کسب حداکثر امتیازات سیاسی به ویژه در زمینه خودمختاری، عمیقتر و وسیعتر شده است. به طوری که حتی گروههای سیاسی ک رد که با هم در تضاد بودند، دست به اتحاد و همکاری زدند.
امروزه کردهای عراق دومین گروه عمده این ک شور پس از شیعیان ه ستند آنها از هر نظر از سایر مناطق عراق جدا هستند و ایجاد پیوند ملی و شکلگیری یک ملیت واحد را در این کشور غیر ممکن ساختهاند.

 

مقایسه کشور عراق با کشور های اطراف

 

روش های مهاجرت به عراق از طریق کاریابی

درآمد کاری در سلیمانیه عراق  مراحل کاریابی در کردستان عراق

 

بازار کار در کردستان عراق:

 

کردستان عراق چون ازنظر فرهنگ و آداب معاشرت , زبان, نزدیکی  و هم مذهب با کشور ایران نقاط مشترکی را دارد برای همین است که علاقه افرادی را که از نظر درامد در ایران راضی نیستند به خود جلب کرده است.که طبق آخرین اخبار اعلام شده نزدیک صدهزار نفر از هموطنان ما ایرانیان در کردستان عراق مشغول به کار هستند.

 

ولی آیا درآمد در کردستان عراق بصرفه می باشد؟

واحد پول کردستان عراق دینار است ولی مشابه اکثر کشور های عربی زبان دلار امریکا نیز در این کشور رایج می باشد.و ناگفته نماند یکی از دلایل اصلی مهاجرت مردم مخصوصا مردم کرد زبان کشور ایران به کردستان عراق پایین آمد ارزش ریال می باشد.

در کردستان عراق بلاخص در سلیمانیه و اربیل بیشتر مشاغل فنی و مهارتی از استقبال بالایی برخوردارند و نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاه هی نمی باشند.

به همین دلیل افرادی که در ایران حرفه ای را دنبال می کنند مانند کابینت سازی جوشکاری, داربست, بنایی , کاشی کاری, مکانیک خودرو... و اکثریت کارهای مهارتی می دانند که در ایران درامد مناسب نمی باشد. ولی در سلیمانیه و یا اربیل عراق این مشاغل درامد های بالایی را دارامی باشند.

 

درآمد کار در سلیمانیه عراق:

 

عراق بر خلاف کشورایران درآمد متغییری برای کارهای مهارتی و فنی و حتی دفتری ندارد. و این درآمد بسته به نوع فعالیت اشخاص متفاوت می باشد.

بعنوان مثال برای مشاغلی مانند کابینت سازی یا جوشگاری یا کارهای چوبی نرخ درآمد ماهانه ۲۰۰۰-۲۵۰۰ دلار می باشد و همچنین درآمد روزانه یک کارگر ساده ساختمان ۷۰۰ هزار تومان می باشد.

وضعیت حقوق و دستمزد در سلیمانیه عراق

 

مقایسه هزینه های زندگی در سلیمانیه عراق با تهران

 

اکثر افراد برای برای مهاجرت با دغدغه اینکه هزینه های زندگی در این کشور چقد هستند روبرو می شوند و چه بسا یکی از دلایلی که مانع از مهاجرت افراد از طریق کاریابی به کشور عراق و یا کشورهای دیگر می شود همین بی ازلاعی از وضعیت مخارج زندگی است.

از این رو برای اطلاع از شرایط اقامت موقت و طولانی مدت در این کشورها توانستیم مقایسه ای داشته باشیم بین هزینه های زندگی در کشور سلیمانیه عراق و تهران.که در جدول زیر قرار داده شده است.

 

هزینه های زندگی در کردستان عراق

 

 

باتوجه به تصویر ارائه شده بالا  هزینه های مصرفی کلی به اندازه 12.22 درصد پایینتر از ایران می باشد.

هزینه اجاره مسکن ۲۳ درصد کمتر از تهران

هزینه های رستوران مربوط به خوراک ۳۴.۶۸ درصد بالاتر از تهران

هزینه های بقالی ۱۹ درصد پایینتر از تهران

هزینه های مربوط به خرید لوازم خانگی ۱۶۰ درصد بالاتر از تهران می باشد.

 

دلایل پیداکردن کار در سلیمانیه عراق :

 

اولین دلیل و مهمترین دلیل داشتن شغلهای متنوعی  می باشد که مهارتی هستند و نیاز به مدرک دانشگاهی نمی باشد. مثل : آرایشگری برای خانم ها آشپزی خیاطی و ... که رنج درآمدی اینگونه مشاغل در ایران بالای دو تومن نمی باشد.

دلیل دوم این اقدام این است که کردستان عراق یا سلیمانیه شهرهایی با خرج و مخارج بالا در مقایسه با کشور ترکیه و گرجستان نیستند. مثلا برای رهن و اجاره یک منزل مسکونی در سلیمانیه یا اربیل مبلغ ۲۵-۳۰ میلیون و ۴۰۰ الی ۵۰۰ توامن اجاره کافی است. همین دلیل باعث می شود افراد ذخیره درآمدی خوبی برای خود داشته باشند.

 

فرایند اقدام

 

افراد برای اقدام کردن به مهاجرت دو تا را دراختیار دارند.

اولین اقدام که ساده ترین راه برای مهاجرت کاری می باشد، روش سنتی است. به این صورت است که شما به کشور عراق تشریف برده و به خودی خود دنبال کارباشید. این راه سختیای زیادی را به همراه دارد و در ضمن احتمال موفقیت و پیداکردن شغل در چنین حالتی پایین می باشد. که آیا شرکتی درخورحرفه شما پیدا خواهد شد یا نه.و یا احتمال اینکه با شما همانند یک فرد آماتوربرخورد شود وجود دارد.

راه حل دوم از طریق سایت های کاریابی می باشد. که روش بروز و قابل اطمینانی می باشد. به این صورت که در ابتدا کار را پیدا می کنید البته در سایت های کاریابی که مورد اعتماد باشند. بعد اقدام به ریجستری کردن و اپلای کردن مدارک و اطلاعات شخصی خود در این سایت می کنید. که ظرف مدت ۱۵-۲۰ روز طول می کشد که به شما جواب داده شود.

افرادی که به فکر مهاجرت به کشور عراق و یا شهرهای اربیل یا سلیمانیه را دارند بدانند فرایند خیلی پیچیده ای را پیش رو ندارند و از تصمیم خود پشیمان نباشند چرا که وضعیت درآمدی این شهرها در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان که مخارج سنگینی را دارا می باشند، به صرفه می باشد.

لذا می توانید برای اقدام برای ارسال رزومه و پیدا کردن مشاغل در چنین کشورها، مطابق حرفه و تجربه کاری خود, با افراد با تجربه و متخصصان حرفه ای مرکز راهنما مشاور مشورت کنید و از راهنمایی های آنها نهایت استفاده را ببرید.            

جهت مشاوره درباره "شرایط کار در سلیمانیه عراق" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: کار در سلیمانیه عراق, کار در کردستان عراق, کارهای ساختمانی در سلیمانیه, آرایشگری در کردستان عراق, درآمد کاری در سلیمانیه عراق, دستمزد بنا در سلیمانیه عراق

نظرات ارسال شده

امین – 1398/11/6 - 19:57:26 بعداز ظهر

سلام بنده جوشکار برق ارگونم 09167355711

محمدجلال نشاط – 1399/2/23 - 00:30:30 قبل از ظهر

فلزکارم.بارنگ.الکترواستاتیک.کارکردم.بادستگاه گیوتنم کارکردم.همچنین.بادستگاه پرس هدرولیک۵۰۰تن

مهدی امانی – 1399/2/23 - 22:41:28 بعداز ظهر

جهت مشاوره و معرفی مشاغل با جزئیات بیشتر می توانید تماس بگیرید.

مهدی اسکندری – 1399/7/22 - 20:02:48 بعداز ظهر

سلام
پیمانکار ساختمان هستم
دنبال کار در عراق

مهدی امانی – 1399/7/22 - 20:12:12 بعداز ظهر

با توجه به ساخت و ساز بالا در سلیمانیه عراق در حال حاضر شرکت های عمرانی با شرایط خیلی خوب استخدام میکنند. برای جزئیات بیشتر میتونید تماس بگیرید.

اسد حصاری – 1399/9/21 - 15:32:12 بعداز ظهر

من برقکار ساختمان درجه ۲ میباشم وحدود ۱۲ سال سابقه کار در ایران را دارم وبیمه تامین اجتماعی برقکار ساختمان دارم

علیرضا رضائی – 1399/12/17 - 16:23:46 بعداز ظهر

با سلام و عرض ادب حضور تمامی عزیزان
با احترام بعرض میرساند اینجانب علیرضا رضایی با مدرک کاردانی متاهل و دارای پایان خدمت با بیست سال سابقه کار و بیمه در حوزه های نفت و گاز رسانی و در سمت تکنسین ارشد گازرسانی در گاز رسانیهای استانی در سمتهای مکانیک ایستگاههای TBS CGS MRS M.S M.R.S و .....
مشغول کار بوده و در صنایع نیروگاهی و موتورهای رمباخر و اتریشی که با سوخت گاز هستن مهندس ناظر تاسیسات بوده ام و در صنایع شیشه سازی و آجر پزی و کاغذسازی و تمامی صنایعی که سوخت گاز داشتن فعالیت مستمر

مهدی امانی – 1399/12/22 - 13:50:37 بعداز ظهر

لطفا جهت رزرو زمان مشاوره تماس بگیرید

ایوب قوامی – 1400/4/5 - 14:17:53 بعداز ظهر

سلام وعرض ادب من جوشکار هستم و دنبال کار جوشکاری در کشورهای همسایه هستم

محمود مولائی – 1400/4/18 - 12:25:17 قبل از ظهر

سلام تراشکار هستم،با۴۳ سال سن و۲۰ سال سابقه ومدرک دیپلم،خواهان کار در شغل خود در اربیل ویا سلیمانیه میباشم،با تشکر

اردشیر دوستی – 1400/4/25 - 15:59:33 بعداز ظهر

باسلام وعرض ادب واحترام. من پزشک متخصص جراحی عمومی از کرمانشاه هستم متقاضی کاردرسلیمانیه میباشم

میلاد مرآتی – 1400/8/1 - 13:36:58 بعداز ظهر

با سلام،بنده در زمینه‌ی،نصب کرکره برقی،جک های پارکینگی،
درب و پنجره دوجداره،دیوار پوش و سقف کاذب،فعالیت دارم
جویای کار با ده سال سابقه

مهدی امانی – 1400/8/3 - 18:46:09 بعداز ظهر

سلام. تماس بگیرید

ساسان خوشنیت – 1400/8/17 - 12:32:26 قبل از ظهر

سلام من جوشکارونصاب حرفه ای باسابقه کار ۱۵ سال ومدرک جوشکاری دارم وجویا کاردرسلمانیه هستم باتشکر

مهدی امانی – 1400/8/17 - 18:31:25 بعداز ظهر

لطفا جهت رزرو مشاوره تماس بگیرید

قادر محمدی – 1400/11/8 - 01:45:31 قبل از ظهر

سلام .خسته نباشین من مدرک مدریت پروژه دارم و مدارک فنی حرفه ای تعمیرات لباسشویی،ظرف شویی،یخچال و کول

مهدی امانی – 1400/11/10 - 16:14:32 بعداز ظهر

درخدمتم

حسین باغبانی – 1400/11/17 - 02:04:58 قبل از ظهر

باسلام بنده هشت سال سابقه کار نقاشی ساختمان دارم وتجربه ی نقاشی مدارس و مراکز اداری و دولتی را دارا هستم.در حرفه ی جوشکاری هم تجربه دارم اما متاسفانه مدرک جوشکاری ندارم.بنده سابقه ی هفت سال تابلوسازی و تبلیغات و کار برچسب و تابلوهای تبلیغاتی را دارم.(فلکسی فیس.نئون.چلینیوم.)تمامی کار جوشکاری هفت سال تابلوسازی را خود بنده انجام داده ام.باتشکر فراوان

محمدرضا سلطانی خانقاه – 1401/1/8 - 23:53:27 بعداز ظهر

سلام وقت بخیر
بنده محمدرضا سلطانی خانقاه متولد ۱۳۶۶ ساکن میبد با مدرک تحصیلی لیسانس برق الکترونیک
با سابقه کار
۲.۵ سال ( از ۸۸ تا ۱۴۰۰) مدیر پروژه شرکت ایلیا نوین سازه میبد
۵ سال ( از ۸۴ الی ۸۸) سرپرست برق شرکت کاشی ایفا سرام
۳ سال( سایر شرکتها)
درخواست کار مرتبط با تجربه و تحصیل خود را دارم.
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم
سلطانی-۰۹۱۳۸۶۰۳۶۷۲

محمد طالبي – 1401/2/4 - 19:51:25 بعداز ظهر

متقاضي كاردركردستان عراق هستم ليسانس حسابداري هستم ٢٧ساله هستم

مصطفی گلزار – 1401/5/17 - 19:38:31 بعداز ظهر

سلام روز بخیر من درزمینه نصب و اجرای
دوربین مداربسته،دزدگیر اماکن،کرکره برقی،جک دروازه،سکوریت،شیشه اتومات،کامپوزیت،بالابر و اسانسور هیدرولیک ۱۲ سال سابقه دارم و درحال حاضر در شمال دفتر دارم.تمایل به مهاجرت و کار در اربیل یا سلیمانیه هستم
متاهل،لیسلنس حسابداری،و دو فرزند دارم در زمینه های ذکر شده تخصص دارم

مهران – 1402/5/16 - 13:28:43 بعداز ظهر

راننده پایه یک کمپرسی هستم

اسمائیل صدقی – 1402/12/15 - 12:38:59 قبل از ظهر

سلام
وقت بخیر
بنده تکنسین خودپرداز بانکی هستم
بنظرتون شغلی در این زمینه در عراق هست ؟

مهدی امانی – 1403/3/1 - 12:23:54 قبل از ظهر

تماس بگیرید

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید