• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
شرایط استخدام در سپاه پاسداران ۹۸

شرایط استخدام در سپاه پاسداران ۹۸

جهت مشاوره درباره "شرایط استخدام در سپاه پاسداران ۹۸" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

استخدام در سپاه در سال ۱۳۹۸

 

استخدام در سپاه پاسداران یکی از روش های مورد تایید برای کسانی است که علاقه مند به عرصه نظامی هستند می باشد. از این رو این نوع استخدام از دو طریق انجام می گیرد:

 

1- استخدام از طریق کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه های افسری زیر نظر سپاه مثل : دانشگاه امام حسین.

 

2- استخدام اط زریق شرکت در فراخوان گزینش در سپاه برای مقطع درجه داری

 

در این مقاله قصد داریم به بررسی استخدام بصورت گزینش برای ورود به مقطع درجه داری بپردازیم.

 

شرایط و زمان استخدام در سپاه پاسداران 1398

 

شرايط عمومي استخدام:


ماده ۱۶ – شرايط عمومي استخدام كادر ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه ( پاسداران افتخاري) به شرح زير مي باشد :


الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص)، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه.

ج – التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
د – عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي.
ه – نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي غير اسلامي. التقاطي، الحادي و غير قانوني.
و – عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
ز – داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح – داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نياز.

ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداكثر ۴۰ سال سن.
ي – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.


تبصره ۱ – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.


تبصره ۲ – پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعیین شده مستثني مي باشند.


تبصره ۳ – براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت مي باشند.
و  صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس از ارزيابي در طول دوره آموزش اوليه صورت مي گيرد و در  صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي تواند اين اختيار را به هسته هاي گزينش تفويض نمايد.


ماده ۱۷ – هيأت مركزي گزينش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي، نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي، رئيس ستاد كل سپاه ،مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و  تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته هاي گزينش در سپاه را به عهده دارد.


تبصره – هسته هاي گزينش در ستاد كل سپاه، نيروها و سازمانهاي وابسته، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه، براي گزينش پرسنل تشكيل مي گردد.


نکته مهم : استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره هاي راهنمايي، دبيرستان، فوق ديپلم ،ليسانس، فوق ليسانس ، و دكترا و بالاتر انجام مي گيرد.

 

شرایط استخدام در سپاه پاسداران 1398

 


استخدام کارمند در سپاه پاسداران:

 

كارمندان به دو صورت زير استخدام مي شوند:


الف – بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره هاي دبيرستان فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا و بالاتر


ب – بر اساس تخصص و مهارت عملي با داشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان.

 

ماده ۲۰ – سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي نمايد تغییر محل خدمت زنان بايد حتي الامكان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد.
ماده ۲۱ – سپاه مي تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي باشند با اخذ تعهد ۵سال خدمت نظامي و يا ۶ سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. و تمديد مهلت و تجديد قرارداد مجاز نمي باشد.


تبصره ۱ – خدمت پرسنل پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي گردد و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.


تبصره ۲ – سپاه مي تواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.


ماده ۲۲ – سپاه مي تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل بسيجي اعم از عادي، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.


نکته 1:  سپاه مي تواند در صورت نياز با پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادي انعقاد نمايد كه خدمت دوره ضرورت خود را پس از گذراندن
آموزشهاي لازم در طول حداكثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند تا بدينوسيله همواره آمادگي رزمي براي مأموريتهاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.


نکته 2:  سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از مدت خدمت و آموزش سالهاي بعد كسر خواهد شد.


نکته 3:  اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي استخدام و تحصيل و نظير آن بر برخوردار مي باشند، ليكن در صورت قطع يا لغو يا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنه اسلب مي شود.


نکته 4: كليه نهادها و سازمانها و وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل اين دسته از افراد را در طول
خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند، افراد مزبور در اين مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهند نمود.


تبصره ۴ – حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزشهاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.


ماده ۲۵ – استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس مقررات استخدامي هيأت علمي
دانشگاهها خواهد بود.


ماده ۲۷ – تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه و همچنين نسبت درجات و رتبه هاي آنان بر مبناي خط مشي، استراتژي و تهديدات، برابر جداول سازمان و تجهيزات مصوب و به
نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعیین و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي گردد.


تبصره ۱ – جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محلهاي سازماني و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و رتبه هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.


تبصره ۲ – به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهاي وابسته در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش بيني گردد كه حتي الامكان از پرسنل وظيفه پيماني و بسيجي استفاده شود.


ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمانها از رسته هاي مختلف تشكيل مي شود. انواع رسته و علائم رسته اي و همچنين علائم درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.

 

چون استخدامی های درجه داری سپاه از طریق فراخوان استان ها اعلام می شود برای همین منظور برای پی بردن به فراخوان استان مد نظر خود می توانید با مشاوران این حوزه تماس بگیرید. 

جهت مشاوره درباره "شرایط استخدام در سپاه پاسداران ۹۸" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: استخدام در سپاه, شرایط استخدام سپاه ۹۸ , زمان ثبت نام استخدامی سپاه پاسداران, شرایط ثبت نام دانشگاه افسری سپاه , ثبت نام دانشگاه افسری امام حسین

نظرات ارسال شده

استخدام سپاه – 1401/2/8 - 11:22:13 قبل از ظهر

سلام دوستان عزیز
توجه داشته باشین که در صورت استخدام در نیروهای مسلح خصوصا سپاه، بنا بر هر دلایلی خواستین بیاین بیرون شرایطش خیلی سخته و حداقل یکی دوسال اذیت میکنن. لذا باید خیلی دقت کنید پشیمون نشید.علاوه بر اون خیلی محدودیتهایی در زندگی خواهید داشت.

سالار حقیقت پرست – 1401/2/14 - 18:18:13 بعداز ظهر

من در 15 سالگی کارت مقدماتی ام رو گرفتم و در 16 سالگی کارت عادی ام رو گرفتم الان 1۷ سالمه و تازه ۴ ماه که کارت فعال ام رو گرفتم و رشته ام هم دهم اتوماسیون صنعتی هستش من الان میتونم در سپاه یا راهنمای رانندگی استخدام بشم

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید