• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com

بدون کنکور پزشکی و پیراپزشکی

رشته های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان این دانشگا ها تحت عنوان ظرفیت مازاد پذیرش دانشجو انجام میدهند . از جمله شرایطی که میتوان نام برد برای ثبت نام در این رشته ها سابقه تحصیلی و معدل مناسب میباشد. ثبت نام این دانشگاه ها برای ترم مهر از اواخر تیر ماه به مدت دو تا سه هفته انجام میگیرد و برای ترم بهمن از اواخر اذر ماه صورت میگیرد.

کنکور تجربی

رشته های دانشگاهی کنکورتجربی اغلب رشته های دانشگاهی تجربی در دو بخش پزشکی و پیراپزشکی قابل تعریفه که پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی ودامپزشکی متشکل بخش پزشکی اند وپرستاری ،اتاق عمل ، مهندسی کشاورزی متشکل بخش پیراپزشکی ویا علوم زیستی میشه که پذیرش شما براساس معدل ونتیجه ی کنکوره. چه طوره یه ذره دقیق تر بهش نگاه کنیم ...

منابع کنکور سراسری 99

دروس عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي: ادبيات فارسي (2) سال دوم براي تمام رشته ها، ادبيات فارسي (3) سال سوم، براي تمام رشته ها به جز علوم انساني، زبان و ادبيات فارسي عمومي، دوره پيش دانشگاهي، براي تمام رشته ها، ادبيات فارسي (تخصصي انساني سال سوم) ، ويژه علوم انساني، زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم، ويژه علوم انساني، زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)، سال سوم، براي تمام رشته هاي غير علوم انساني.

رنگ را انتخاب کنید