• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
معافیت کفالت مدد جویان

معافیت کفالت مدد جویان

جهت مشاوره درباره "معافیت کفالت مدد جویان" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

معافیت کفالت مددجویان

 

در ابتدا بهتر است با انواع معافیت هتی مددجویان آشنا شوید:


ماده 44 مکرر قانون وظیفه عمومی


معافیت یک فرزند مادر فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی:


برخلاف روال گذشته که مادر تحت پوشش كميته يا بهزيستي كه می بایست تنها دو فرزند پسر داشته باشد، اما ديگر تعداد پسران موردي ندارد و مادر اگر حتي بيشتر از دو تا پسر داشته باشد در صورتی که قبلا برادران دیگر از معافیت کفالت مادر استفاده نکرده باشند ،مشمول ميتواند براي معافيت اقدام نمايد.


چنانچه فرزندان واجد شرایط مادر بیش از یک فرزند باشند انتخاب مشمولی که باید معاف شود با مادر خواهد بود.
شرط اصلی در این معافیت فاقد همسربودن مادر به دلیل فوت شوهر یا طلاق از وی می باشد و مادرانی که همسرشان غایب مفقودالاثر شده یا در حبس میباشند در شمول این مقررات قرار نمی گیرند.

در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی می باشد(غيبت مشمول اشكال دارد) و فرزند وی(مشمول) باید تحت پوشش بهزیستی قرار داشته باشد.

 

معافیت تنها پسر خانواده هایی که دارای سه فرزند دختر میباشند:


مشمول می بایست تنها پسر خانواده بوده و فاقد هرگونه برادر بیشتر یا کمتر از 18 سال باشد.(مشمول اصلا نبايد برادر داشته باشد)
وجود برادران غایب مفقودالاثر یا در حبس مانع بهره مندی مشمول از معافیت است.(و به او معافيت تعلق نمي گيرد)
تاهل(ازدواج كرده) یا مطلقه بودن(طلاق گرفته) خواهران مانع معافیت مشمول نمی باشد.(معافيت به او تعلق مي گيرد)


در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی به درخواست وی بوده(غيبت مشكل دارد ) ولي در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده پسر متولد شده دیگر نمی تواند از این معافیت استفاده کند.
در زمان درخواست و رسیدگی به این معافیت حداقل میبایست سه نفر ازخواهران مشمول در قید حیات باشند.
در صورتی که پدر در قید حیات باشد وضعیت جسمانی وی ملاک رسیدگی نبوده و صرفا تحت پوشش بودن وی یا مادر مشمول در کمیته امداد یا بهزیستی شرط اصلی رسیدگی میباشد.(پدر يا مادر حتما بايد تحت پوشش كميته و يا بهزيستي باشند)


استفاده برادر ناتنی از این معافیت در صورتی که خواهران از طریق پدر یا مادر با مشمول دارای رابطه نسبی باشند بلامانع است.(بايد يا از پدر و يا از مادر يكي باشند)


معافیت مشمولانی که با بانوان دارای معلولیت جسمی –حرکتی ازدواج کنند:


مشمولانی که با بانوان معلول ازدواج می کنند از معافیت موقت 5 ساله استفاده و در صورت استمرار ازدواج پس از اتمام 5 سال از معافیت دائم برخوردارمی شوند.
تبصره:
در صورتی که مشمول در مدت معافیت موقت به دلیل فوت یا طلاق همسر شرایط معافیت را از دست داده و خود را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وقوع معرفی نکرده باشد غایب محسوب می گردد و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ملاک محاسبه معافیت موقت ، از تاریخ 1385ازدواج(ثبت عقد)بوده و زمان معلولیت دررسیدگی موثر نیست.
با خانم معلول ازدواج کرده باشد چون بیش از 5سال از تاریخ ازدواج سپری شده درخواست کارت معافیت دائم بلامانع خواهد بود(اشكالي ندارد). 


در این معافیت غیبت مشمول مانع رسیدگی بوده(مشمول نبايد غيبت داشته باشد) و در صورت فوت یا طلاق فرد معاف شده(در صورت فوت يا طلاق مشمول) و ازدواج مجدد معلول(زن) استفاده همسر جديداز معافیت نیز بلامانع است (اشكالي ندارد).


برای بهره مندی از این معافیت معلول باید تحت پوشش بهزیستی باشد.


قانون حمایت جامع از حقوق معلولان ،معلولیت در سه حوزه جسمی،ذهنی و روانی دسته بندی شده است ،منظور از معلولیت جسمی –حرکتی وجود معلولیت در «1» با عنایت به اینکه برابر تبصره ماده حوزه های جسمی(ارتوپدی،جراحی مغز و اعصاب و ...)بینایی ،شنوایی و گفتاری میباشد و معلولیت های ذهنی و روانی در این نوع معافیت ملاک رسیدگی نخواهد بود.(بيماريهاي ذهني و رواني به تنهايي شامل معافيت نمي شود)


تبصره:
درصورتی که معلولیت به صورت توامان (ترکیبی)بوده و معلولیت ذهنی یا روانی منجر به ایجاد معلولیت جسمی نیز شده باشد رسیدگی به درخواست مشمول با رعایت مقررات مندرج در ابلاغیه
فوق الذکر بلامانع است.

 

یکی از روش های معافيت دائم از سربازی استفاده از ماده ۶ بهزیستی است. از آنجایی که این روش بطور کامل شناخته شده و معروف نيست، بسياری از کسانی که می توانند از این طریق برای معافيت اقدام کنند و ۱۰۰ درصد معاف شوند، هنوز از آن بی اطلاع هستند!

 

 

بموجب ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، يكی از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشند) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي باشند. همچنين برابر تبصره ذيل اين ماده، همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي نمايند، مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند، از انجام خدمت سربازي معاف مي گردند.

 

شرایط گرفتن معافیت کفالت

 

فرق این نوع کفالت در کلمه یکی است! یعنی لازم نيست تک فرزند پسر باشيد!

شاید فکر کنيد پدر یا مادر شما معلول نيست اما آیا تعریف معلوليت را می دانيد؟

آیا می دانيد بسياری از بيماری ها و ناراحتی ها (مثلا سنگين بودن گوش پدر یا مادر شما!) بعنوان معلوليت در نظر گرفته می شود؟!

در مطالب بعدی ليست کامل بيماری ها و ناراحتی هایی که معلوليت حساب می شود را خواهيد دید.

 

معلول کيست؟ چه بيماری ها و ناراحتی هایی معلوليت شناخته می شود؟

 

الف  قانون:

 

معلول به كسي اطلاق مي گردد كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآئي عمومي وي ايجاد گردد، بطوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه اجتماعي و اقتصادي شود، لذا در راستاي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بشرح زير از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد:

 -۱يكي از فرزندان اوليائي كه خود معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از )فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردد.

همسراني كه زن معلول خود را سرپرستي مي نمايند مادامي كه سرپرستي همسر معلول را برعهده )داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند.

 

ب  نحوه اجراء :

 

 -۱معلوليت در شش گروه اصلي زير تقسيم مي گردد:

 

الف) معلوليت جسمي حركتي.

ب) معلوليت ذهني.

ج) معلوليت بينائي.

د) معلوليت شنوائي.

ه) معلوليت گفتاري.

و) معلوليت بيماران رواني مزمن.

 

 -۲درصد معلوليت در هر گروه براساس درجه بندي رتبه اي بوده و در چهار سطح زير مي باشد:

 

الف  خفيف ب : متوسط ج: شديد د: خيلي شديد

 

۳- نقص عضو و معلوليت به تنهايي موجب معافيت از خدمت نبوده بلكه عدم كارآيي و نياز به مراقب به دليل نقص عضو ملاك اصلي معافيت مي باشد.

 

 -۴ گروه بندي، درجه بندي و تعيين ميزان درصد معلوليت افراد به عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي  مستقر در شهرستانهاي سراسر كشور كه مطابق دستورالعمل شماره  10از افراد زير تشكيل مي گردد، مي باشد:

 

 

الف : 1نفر پزشك متخصص وزارت بهداشت.

ب ) 2نفر پزشك متخصص سازمان بهزيستي.

ج) 1نفر پزشك متخصص سازمان نظام پزشكي كشور.

د) مسئول توان بخشي بهزيستي شهرستان.

ه) 1نفر روانشناس.

و) 1نفر كارشناس توانبخشي.

 

 

تبصره:  كميسيون پزشكي با توجه به مدارك و مستندات و معاينات دقيق گروه، درجه و درصد معلوليت فرد را بشرح فرم پيوست اعلام مي نمايد.

 

 -۵تشخيص عدم كارآيي و نياز به مراقبت و در نهايت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت، برعهده شوراي پزشكي حوزه هاي وظيفه عمومي ناجا مي باشد كه به موجب قانون وظيفه عمومي در شهرستانها تشكيل مي شود.

 

 -۶مصاديق معلوليت كه مي توانند در شمول مقررات قرار گرفته و با احراز عدم كارايي و نياز به مراقب از سوي شوراي پزشكي حوزه هاي وظيفه موجب معافيت گردد بشرح زير اعلام مي گردد:

 

الف) گروه اول: معلولين جسمي حركتي:

بخش 1: قطعي اندام

:1)  قطع دو پا از زير زانو و بالاتر.

2) قطع يك پا از بالاتر زانو.

3) قطع دو دست از آرنج و بالاتر

4) كليه قطع عضوهائي كه از مواد فوق شديدتر باشند.

 

معافیت کفالت مددجویان

 

بخش ۲ دفورميتي ها :

 

الف) انحرافات ستون فقرات شامل: ( 1) اسكوليوز شديد و خيلي شديد غيراصلاحي (ساختاري). 2) كيفوز شديد و خيلي شديد غير اصلاحي (ساختاري). ) 3) فيوژنهاي شديد و خيلي شديد و وسيع ستون فقرات كه منجر به عدم كارائي آن گردد.

 

ب) دفورميتي هاي اندام :

1) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد و هر دو پا

2) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد هر دو دست

3) تغيير شكلهاي شديد و خيلي شديد كامل يك اندام (فوقاني يا تحتاتي

4) تغيير شكلهاي شديدتر از موارد مذكور

 

بخش 3: شكستگي ها و دررفتگي ها : ( 1) شكستگي هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو پا گردد.

2) شكستگي هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به عدم كارآئي هر دو دست گردد. )

3) شكستگي هاي شديد و خيلي شديدي كه منجر به اختلال شديد در عملكرد ستوان فقرات گردد. )

4) در رفتگي هاي شديد و خيلي شديد در اندام (فوقاني و يا تحتاني و توأم) كه منجر به عدم كارآئي حداقل )دو عضو گردد.

 

بخش ۴ :اختلالات عضلاني : كليه اختلالات و بيماريهاي اكتسابي و غيراكتسابي كه منجر به عدم كارائي حداقل يك اندام كامل (از اندام فوقاني و تحتاني) گردد.

بخش 5:ختلالات سيستم اعصاب مركزي و محيطي: اختلال سيستم اعصاب مركزي:

1) ضايعات مغزي

2) اختلالات مخچه اي و پايه هاي مغزي

1/3 ) آنسفاليت

2/3 ) اختلالات اكستراپير اميدال مزمن

/3 ) هيدروسفالي

4/3 ) ميكروسفالي

5/4 ) ماكروسفالي

6/4 ) انواع ضايعات عروقي مغزي

.(MS) 7/4 ) مولتي پپل اسكلروزيس

4/4 ) انواع پلژيها (منوپلژي، همي پلژي، كوادري پلژي، پاراپلژي

9/4 ) انواع پارزيهاي شديد و خيلي شديد (همي پارزي، كوادري پارزي، پاراپارزي

10/4 ) انواع پلي نوريتها

11/4 ) انواع اختلالات اعصاب محيطي

12/4 ) انواع نورو فيبرو ماتوزها

13/4 ) انواع تومورها.

 

تبصره : كليه اختلالات فوق مشروط به اينكه حداقل كارآئي يك اندام را بطور كامل مختل نموده و موجب اختلال در عملكرد افراد شود به نحوي كه به تشخيص كميسيون پزشكي نياز به مراقبت داشته باشد.

 

ب) گروه دوم: معلوليت ذهني:

 

بخش اول: معلولين ذهني با بهره هوشي زير 55

بخش دوم: معلولين ذهني با بهره هوشي بين 75  55 كه داراي معلوليتهاي تركيبي ديگر بوده و يا داراي ناآرامي يا تشنج غير قابل كنترل يا صرع باشد.

 

مدارک مورد نیاز کفالت مددجویان

 

ج) گروه سوم: معلوليت بينائي:

 

 بخش اول: اختلال در ديد و چشم، ديد كمتر از 5

بخش دوم: اختلال در ميدان بينائي هر دو چشم، ميدان بينائي كمتر از 20

بخش سوم: نابينائي مطلق

بخش چهارم: تخليه هر دو چشم

 

د) گروه چهارم: معلوليت شنوائي: بخش 1: اختلال شنوائي هر دو گوش از 56 دسي بل به بالا.

 

بخش 2: ناشنوائي مطلق.

 

ه) گروه پنجم: معلوليت گفتاري: بخش 1: اختلال در گفتار، اختلال در توليد آوا و لكنت شديد.

 

بخش 2: زبان پريشي.

 

و) گروه ششم: معلوليت بيماران رواني مزمن: كليه بيماران رواني كه به تشخيص كميسيون پزشكي مزمن شده و به درمان پاسخ نمي دهند.

 

7- افرادي كه داراي چند معلوليتي باشند، معلوليت بارز آنان مدنظر قرار گرفته و در تعيين درصد معلوليت در يك گروه بالاتر قرار خواهندگرفت.

 -8در مواردي كه در اين دستورالعمل به آن اشاره مستقيم نشده است درصورتي كه موجب عدم كارآئي حداقل يك اندام كامل فوقاني و تحتاني موجب اختلال در عملكرد فردگردد و به تشخيص كميسيون پزشكي نياز به مراقبت داشته باشند مشمول اين دستورالعمل قرار خواهدگرفت.

 

ج: وظايف و مسئوليت ها: 1 سازمان بهزيستي:

 

(الف) معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافت كارت معافيت از انجام خدمت دوره ضرورت به وظيفه عمومي.

 

تبصره  سازمان بهزيستي مي تواند مسئوليت معرفي افراد واجد شرايط را به ادارات بهزيستي استانها تفويض نمايد كه در اين صورت بايستي اسامي و نمونه امضاي افراد صاحب امضاء را به معاونت وظيفه عمومي ارسال نمايد.

 

(ب) ارسال روگرفت مدارك زير به وظيفه عمومي همراه با فرم معرفي نامه:

 

 -1 روگرفت رأي كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي مبني بر تعيين و نوع ازكارافتادگي و معلوليت فرد.

 -2 معاونت وظيفه عمومي: (الف) وظيفه عمومي فرم معرفي افراد واجد شرايط جهت دريافت كارت معافيت معلوليت را طراحي و به سازمان بهزيستي ارسال مي نمايد.

-3 امور متفرقه:

 

الف: انتخاب يك نفر جهت استفاده از معافيت برعهده پدر مشمول و در صورت فقدان با مادر و در غيراينصورت سازمان بهزيستي بعنوان قيم نسبت به انتخاب و معرفي مشمول واجد شرايط اقدام مي نمايد.

ب: كساني كه همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طريق سازمان بهزيستي با ارائه سند ازدواج رسمي و دائم به وظيفه عمومي و پس از تشكيل شوراي پزشكي و احراز نياز به مراقبت نسبت به صدور كارت معافيت اقدام مي شود.

ج: چنانچه زن معلول يا يكي از بستگان وي از طريق سازمان بهزيستي اثبات نمايند كه همسرش سرپرستي او را رها نموده است، كارت معافيت صادره ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهدشد.

د: ملاك برخورداري از مقررات فوق وضعيت فرد در زمان احضار قانوني جهت انجام خدمت دوره ضرورت مي باشد، لذا كساني كه در زمان غيبت واجد شرايط معافيت شده اند رسيدگي به تقاضاي آنان منوط به داشتن عذر موجه براساس ضوابط جاري قانون وظيفه عمومي مي باشد.

ه : مقررات اعضاء امتيازات ويژه به ايثارگران، قهرمانان ملي، امداد جويان در مورد خانواده هاي معلولين به قوت خود باقي است و در چارچوب ضوابط ابلاغي اقدام خواهدشد.

و: كساني كه مشغول انجام خدمت دوره ضرورت مي باشند پس از معرفي وظيفه عمومي مبني بر معافيت فرد، سريعاً از خدمت ترخيص خواهندشد.

 

تبصره  كاركنان وظيفه مجازند به خدمت خود ادامه داده و كارت پايان خدمت دريافت نمايند ليكن آندسته از كاركنان وظيفه كه علاقمند به استفاده از مقررات فوق باشند با هر ميزان خدمت انجام داده، كارت معافيت دريافت خواهند نمود.

 

ز : چنانچه معلولين نيروهاي مسلح متقاضي بهره مندي از امتيازات اين قانون باشند بايستي از جانب امور ايثارگران رده خدمتي به سازمان بهزيستي معرفي گردند.

 

نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی

 

برابر با قوانین و مقررات خانواده هایی تحت حمایت قرار می گیرند که به دلیل مواردی از قبیل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظا م وظیفه سرپرست یا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا نان آور خانوار و نظایر آن، قادر به تامین مخارج اولیه زندگی خانواده خود نمی باشند. بنابراین با توجه به اینکه شما حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت می کنید ، نمی توانید تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار بگیرید.

 

قوانین و مقررات نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی


متقاضی می تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل خود نماید و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم و متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید معلولیت پرونده تشکیل و توانخواه می تواند از حمایت های توانبخشی سازمان طبق دستورالعمل بهره مند گردد.

 

شرایط عمومی برای تشکیل پرونده:


1- ایرانی بودن و داشتن کد ملی)اتباع افغانی دارای کارت هویت ویژه و یا برگه تردد خروجی مدت دار)نارنجی رنگ( و دارای تاریخ معتبر و یا تمدید اعتبار شده مشمول رعایت این بند نمی باشد.
2-  نیازمند بودن به تشخیص مددکار سازمان
3- سکونت در محل انجام حمایت
4- عدم حمایت و تحت پوشش قرار داشتن در سایر نهادها و دستگاهه های حمایتی
5- داشتن گواهی معلولیت از کمسیون پزشکی سازمان


مدارک لازم برای تشکیل پرونده:


- اصل شناسنامه متقاضی و اعضا خانواده
- اصل کارت ملی متقاضی و اعضاء خانواده
- دفترچه بیمه (در صورت داشتن بیمه درمانی)


- مدارک پزشکی


- اصل اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی
- قبض برق و یا تلفن منزل
- اصل قیم نامه (در صورتیکه متقاضی قیم داشته باشد)

جهت مشاوره درباره "معافیت کفالت مدد جویان" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: معافیت کفالت, شرایط معافیت کفالت, معافیت شرایط خاص، معافیت کفالت چند فرزندی, مدارک گرفتن معافیت کفالت, معافیت کفالت از طریق بهزیستی, معافیت ماده ۶ بهزیستی

نظرات ارسال شده

ساموان – 1400/6/2 - 17:39:28 بعداز ظهر

سلام ببخشید، من مادرم تحت پوشش کمیته ی امداد هست و یه برادر بزرگتر دارم که قبلا معاف شده ولی معافیتش از طریق کمیته امداد نبوده، غیبت هم ندارم، آیا معافیت شامل من میشه؟
لطفا جواب بدید

مهدی امانی – 1400/6/3 - 23:17:22 بعداز ظهر

لطفا جهت مشاوره تماس بگیرید.

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید