• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
شرایط گرفتن معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی

شرایط گرفتن معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی

جهت مشاوره درباره "شرایط گرفتن معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

 

معافیت تحصیلی دانشجویان

 

فرایند گرفتن معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت سربازی اتفاقی است که هر پسری که دیپلم سال دوازدهم و یا دیپلم دوره هنرستان خود را گذرانده باشد، یا باید آماده رفتن به خدمت سربازی باشد و یا دانشگاه.

 

حال برای رفتن به دانشگاه ملزم به استفاده از معافیت تحصیلی برای آن مقطع می باشد. برای اخذ معافیت تحصیلی برای هرمقطع و یا معافیت تحصیلی مجدد قوانینی وجود دارد  که دانستن این قوانین کمک فراوانی میکند برای ادامه تحصیل.

 

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاهها به شرط:

 

1) عدم انصراف از تحصیل برای دومین مرتبه. 
2) عدم اخراج یا ترک تحصیل منجر به اخراج . 
3) عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی. 
4) عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف.

 

شرایط گرفتن معافیت تحصیلی مجدد


بازگشت به همان دانشگاه ،همان مقطع و همان رشته جهت ادامه تحصیل قبلی به شرط :

 

1) عدم اعزام بخدمت مشمول. 
2) ارائه موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاهها مبنی بر بازگشت به تحصیل مشمول به وظیفه عمومی محل تحصیل . 

نکته مهم: برای هر دانشگاهی و هر مقطعی یک سنواتی مازاد بر سنوات مجاز وجود دارد. این سنوات با عنوان سنوات ارفاقی معروف است و مدت این سنوات یکسال می باشند.
احیای معافیت تحصیلی و مجوز اعاده (بازگشت)به تحصیل در صورتی که مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد، پس از اعاده به تحصیل تا پایان تحصیل مجازبه تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود .


ارائه پذیرش مجدد از دانشگاه به شرط :

 

1) عدم پذیرش در مقطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده است . 
2) در صورتیکه مشمول پس از انصراف تقاضای معافیت پزشکی داده و سرباز شناخته شده باشد ، پس از اعاده به تحصیل ،تا پایان تحصیل مجاز به تحصیل مجدد پس از انصراف از تحصیل نخواهد بود.

 

شرایط و مقررات انصراف از تحصیل برای مشمولان

 

سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاهها


مقطع تحصيلي حداکثر سال مجاز برای تحصیل :


 كارداني ۲/۵
كارشناسي ناپيوسته ۳
كارشناسي ارشد ناپيوسته ۳
کارشناسی پیوسته ۵
کارشناسی ارشد پیوسته ۶
دکتری پزشکی پیوسته ۸
دكتري تخصصی ناپيوسته ۶

 

درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند ، با تشخيص واعلام كميسون موارد خاص دانشگاه هاي مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع ، و موافقت وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود .


شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و بالاتر در دانشگاههاقبل از اعزام بخدمت : حداکثر بیش از یکسال از فراغت مقطع قبلی نگذشته باشد .


بعد از اعزام بخدمت : در صورت نداشتن غیبت و پذیرش در دانشگاه در مقطع بالاتر ، مجاز به ترخیص از خدمت جهت ادامه تحصیل می باشد.

 

شرایط انصراف از دانشگاه روزانه و تحصیل مجدد

 

شرایط ادامه تحصیل مجدد مشمولان اخراجی و یا انصرافی از دانشگاهها

 


دانشجویانی که موفق به اتمام دوره تحصیلی نمی شوند از طرف دانشگاه محروم از تحصیل و به قول معروف اخراج می شوند. این افراد (تا پایان خدمت مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند) .
اما دانشجویانی که  انصرافی از دانشگاهها (پس از ورود به سن مشمولیت) بحساب می آیند ، در صورتی که بعد از ورود به سن مشمولیت فقط یکبار انصراف داده باشند و حداکثر یکسال از تاریخ انصراف بیشتراز یکسال سپری نشده باشد ،از کاردانی تا دکتری فقط یکبار مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع یا مقطع پایین تر می باشند.


نکته: قبلا مشمولان، مجاز به تحصیل مجدد در مقاطعی که قبلا از آن مقطع فارغ التحصیل شده اند نبودند ولی از سال 97 این قانون برداشته شده ئ افراد می توانند برای بار مجدد در ان مقطع تحصیل بفرماییند. و تنها از تحصیل رایگان محروم می شوند.


مثال:انصراف از مقطع کارشناسی ناپیوسته ، در صورت داشتن شرایط ادامه تحصیل مجدد فقط مجاز به ادامه تحصیل در همان مقطع می باشند و مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته نیستند.

 

شرایط انتقال به دانشگاههای داخل کشور :

 

1) عدم انصراف از دانشگاه مبدا. 
2) عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد. 
3) عدم تغییر در مقطع و رشته تحصیلی 


مشمولان دانشجو ، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .
نکته: انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .

 

مشمولان دانشجو ، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .
نکته: انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .

 

معافیت تحصیلی دانش آموزان


دانش آموز مشمول به فرد ذکور ایرانی که پس از ورود به سن 19 سالگی ( 18 سالگی تمام ) به صورت حضوری و پیوسته به تحصیل اشتغال داشته باشد ، دانش اموز مشمول اطلاق می گردد .

فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان

1) از اول ماه ورود به 19 سالگی، ارائه درخواست معافیت تحصیلی به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + 10 )
2) صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان با سقف سنوات تحصیلی حداکثر تا 20 سالگی تمام 
3) ارائه معافیت تحصیلی به واحد آموزشی .

در صورت انتقال مشمول به واحد آموزشی شهر دیگر :

4) ارائه درخواست ثبت انتقال معافیت تحصیلی از واحد آموزشی ثانویه به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10 )
5) صدور معافیت تحصیلی جدید و ارائه آن به محل تحصیل جدید.

 

شرایط معافیت تحصیلی مجدد برای مشمولان نظام وظیفه

فرایند بازگشت به تحصیل دانش آموزان

 

الف) درصورت وقفه ی تحصیلی دانش آموزان مشمول(ترک تحصیل– اخراج و یا انصراف از تحصیل) حداکثر ظرف مدت 3 ماه ، ارائه نامه موافقت واحد آموزشی به مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10 ) محل تحصیل .

ب) در صورت عدم اعزام بخدمت یا عدم قرار گرفتن در سیر مراحل معافیت پزشکی برای بیماریهایی که معافیت تحصیلی مانع آن است ، احیاء معافیت تحصیلی توسط مرکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10 ) و ارسال به واحد آموزشی .


سقف سنوات تحصیلی دانش آموزان

 

میزان سنوات مجاز و ارفاقی برای مقاطع تحصیلیمعافیت تحصیلی خارج ازکشور

 


 فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور ، فقط چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت در مدارس ایرانی آن کشور یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت بهداشت به تحصیل اشتغال داشته باشند  ظرف مدت 6 ماه پس از ورود به سن مشمولیت می بایست با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خارج از کشور اقدام نموده و تا 20 سالگی مجاز به تحصیل در مقطع متوسطه می باشند.


ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع متوسطه خارج از کشور در دانشگاهها


مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که با دارا بودن معافیت دانش آموزی خارج از کشور از مقطع متوسطه فارغ التحصیل گردیده اند در صورت پذیرفته شدن در یکی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت مشروط بر آنکه بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد با مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط نسبت به اخذ معافیت تحصیلی اقدام می نمایند .


نکته:فارغ التحصیلان مقطع متوسطه داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور قبل از اخذ مدرک کارشناسی داخل کشور نمی باشند.


سنوات تحصیل دانشجویان خارج از کشور


همانند دانشجویان داخل کشور می باشد .


نکته: در صورت عدم اتمام تحصیل مشمولان در سنوات مجاز ، با موافقت وزارت علوم یا بهداشت ، سنوات تحصیلی تا 2 ترم افزایش می یابد ، لیکن مشمول تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم از خدمت، مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.

جهت مشاوره درباره "شرایط گرفتن معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: شرایط گرفتن معافیت تحصیلی مجدد, معافیت تحصیلی ارفاقی, شرایط معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی, شرایط معافیت تحصیلی دانشجویان اخراجی, شرایط تحصیل مجدد مشمولان

نظرات ارسال شده

سید آرمان حسینی – 1399/12/13 - 12:30:35 قبل از ظهر

سلام یه سوال داشتم خیلی ممنون میشم اگه توضیح بدید من الان ترم ۴ حقوق کارشناسی هستم ک برا لیسانس هستش من الان میخام انصراف بزنم و برا رشته کامپیوتر کاردانی ناپیوسته برم ک فوق دیپلم هست یه مقاله خوندم گفته بود نمیشه از معافیت تحصیلی استفاده کردش برا مقطع پایین تر ایا درسته این حرف؟؟

مهدی امانی – 1399/12/14 - 23:24:16 بعداز ظهر

سلام لطفا جهت رزرو مشاوره تماس بگیرید

سینا رستگار – 1401/5/22 - 23:48:04 بعداز ظهر

سلام من الان ترم 5 کارشناسی روزانه هستم و یک بار هم انصراف ندادم و تا 1403 معافیت تحصیلی دارم قصد دارم در تیر کنکور 1402 شرکت کنم میخواستم بدونم که اگه از دانشگاه انصراف بدم میتونم کنکور بدم یا باید برم سربازی

مهدی امانی – 1401/5/25 - 12:59:05 قبل از ظهر

جهت ارتباط با کارشناسان تماس بگیرید

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید