• ۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
  • moshaver[at]RahnamaMoshaver.com
شرایط لیسانس به پزشکی سال 1402

شرایط لیسانس به پزشکی سال 1402

جهت مشاوره درباره "شرایط لیسانس به پزشکی سال 1402" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

 

شرایط بدون کنکور لیسانس به پزشکی سال 1402

 

تحصیل در رشته پزشکی یکی از اساسی ترین دغدغه های داوطلبان کنکور رشته تجربی می باشد. که با توجه به روند رو به سختی کنکور، مخصوصا برای داوطلبان تجربی معمولا قبولی در این رشته  برای همه میسر نمیشود. و خیلی از داوطلبان در حسرت این موفقیت می مانند. از انجاییکه همه ساله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران از زریق فراخوان و بدون کنکور سراسری و تحت عنوان لیسانس به پزشکی شروع به ثبت نام افراد می کند. از اینرو جهت آشنایی با جزئییات بیشتر این فرآیندرشما عزیران را به مطالعه این مقاله دعوت می کنیم.

 

شرایط لیسانس به پزشکی سال 1399

 

داوطلبان گرامي جھت ثبت نام مي توانند از تاريخ بیست و پنجم دي ماه  لغايت بیست و پنجم بھمن ماه 1399 با مراجعه به سايت معاونت آموزشي و اسكن مدارك مشروحه زير نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. بديھي است ھرگونه مغايرت مدارك ارائه شده با دستورالعمل موجب كان لم يكن تلقي شدن ثبت نام از طرف دانشگاه خواھد شد.

 

مدارك مورد نیاز براي ثبت نام:

 

-1 يك قطعه عكس 3*4

-2 مدرك معتبر كه نشان دھنده معدل كل مقطع ديپلم متوسطه باشد)معدل پیش دانشگاھي مد نظر نمیباشد)

-3 مدرك معتبر كه نشان دھنده معدل مقطع كارشناسي رشته ھاي مورد پذيرش باشد.

-4 كارت پايان خدمت نظام وظیفه يا كارت معافیت دائم براي داوطلبان مرد.

-5مدرك پايان و يا معافیت از طرح براي مشمولان طرح نیروي انساني. داوطلباني كه مشغول گذراندن طرح نیروي انساني ھستند.

6- مدارک کعتبر انگلیسی.

7- داوطلباني كه مدرك زبان ندارند مي توانند به صورت مشروط در آزمون شركت كنند بديھي است در صورت قبولي ارائه مدرك زبان در

ھنگام ثبت نام در دانشگاه ضروري است و در غیر اينصورت قبولي آن ھا كان لم يكن تلقي خواھد شد.

-8 تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

-9 پرداخت مبلغ پانصد ھزار ﷼ به صورت الكترونیكي

تبصره: 

در صورتي كه داوطلب واجد شرايط شركت در آزمون نباشد مبلغ پرداختي جھت ثبت نام به ھیچ وجه قابل استرداد نخواھد بود.

-در صورت قبولي در آزمون با توجه به آموزش رايگان، ضروري است پذيرفته شدگان ھمانند سھمیه آزاد برگ تعھد خدمت مربوطه را تكمیل نمايند.

 

 

شرايط ورود به دوره :

 

-1 برخورداري از شرايط عمومي تحصیل رايگان

-2 دانش آموخته مقطع كارشناسي پیوسته و ناپیوسته كلیه رشته ھاي گروه علوم پزشكي و گروه ھاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي

-3 دارا بودن حداكثر 25 سال سن در زمان ثبت نام آزمون (متولدين 25 دي ماه 1370 به بعد). مدت زمان سربازي و طرح نیروي انساني به حداكثر سن اضافه مي شود.

-4 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه )در مورد آقايان)

-5 دانش آموختگان و دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري عمومي از دانشگاه ھاي سراسري و آزاد و غیره حق شركت در آزمون را ندارند.

-6 دارا بودن معدل كل ديپلم بالاتر از 17

-7 دارا بودن معدل مقطع كارشناسي بالاتر از 16

داوطلباني كه مدرك زبان ندارند مي توانند به صورت مشروط در آزمون كتبي شركت كنند. لكن ارائه مدرك زبان جھت شركت در مرحله دوم (مصاحبه و ارزيابي فراشناختي) الزامي مي باشد.

-9 قبولي در آزمون ورودي به صورت چند مرحله اي و شامل آزمون كتبي، مصاحبه و ارزيابي فرا شناختي مي باشد.

-10دانشجويان مشمول آيین نامه استعدادھاي درخشان و برگزيدگان المپیادھاي علمي دانشجويي از احراز شرط معدل ديپلم 17و بالاتر و معدل كارشناسي 16 و بالاتر معاف مي باشند.

 

دانشجويان موضوع آيین نامه فوق عبارتند از :

 

الف) برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي تا رتبه 500 كشوري در آزمون سراسري كنكور (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور).

ب ) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپیادھاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

ج ) برگزيدگان حائز رتبه ھاي اول تا سوم نھايي جشنواره رازي، جشنواره ھاي خوارزمي (در زمینه علوم پزشكي) با معرفي وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي و گروه غیر پزشكي با معرفي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

د ) مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فن آوري وزارتخانه ھاي مربوطه .

ه ) دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي و رشته ھاي غیر پزشكي با معرفي وزارت علوم تحقیقات و فناوري.

و) دانشجويان پژوھشگر برجسته به تايید شوراي پژوھشي دانشگاه و براساس دستورالعملي كه از سوي معاونت تحقیقات و فناوري وزارت تدوين و به دانشگاه ھا اعلام گرديده است.

ح) برگزيدگان المپیادھاي علمي دانشجويي با تايید مركز رشد استعداھاي درخشان و معاونت ھاي آموزشي دانشگاھھا.

شرایط لیسانس به پزشکی 1399

 

 

جهت مشاوره درباره "شرایط لیسانس به پزشکی سال 1402" می توانید در سراسر کشور با شماره های زیر در تماس باشید
۰۹۱۰۳۹۸۵۸۴۰
و یا
۰۹۳۰۷۵۷۶۳۶۸
« زمان پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۱۲ شب می باشد »

برچسب ها: لیسانس به پزشکی 1399, استعداد های درخشان, کنکور سراسری 1401, بدون کنکور پزشکی, المپیادھاي علمي دانش آموزي

نظرتان را برای ما ارسال کنید

نام و نام خانوادگی*
رایانامه*
موضوع*
تصویر امنیتی
پیام*
رنگ را انتخاب کنید